Oversettelse.com - til startsiden for gode oversettelser
Legg til norsk-engelsk oversetter i favoritter!
Oversettelse.com - gratis online oversetter fra Oversettelse.com
 
Norsk-engelsk oversettelse engelsk oversettelse - gratis online engelsk oversetter
Man antar at engelsk totalt sett er verdens mest brukte språk, selv om marginene mot kinesisk (hvis en regner med alle språkgrupper) er små. Men det som er utvilsomt, er at engelsk er verdens viktigste språk, da det regnes som verdens såkalte lingua franca (fellesspråk, handelsspråk).

Mens rundt 400 millioner mennesker har engelsk som førstespråk (morsmål), kan opptil 1 milliarder mennesker bruke engelsk som fremmedspråk.

I Norge er engelsk helt klart det viktigste språket etter norsk. I utdanning og jobb er det nærmest forventet at man har en viss basiskunnskap i engelsk.

 
 
Norsk-engelsk oversetter (se også engelsk-norsk oversetter og norsk-engelsk-ordbok)
 
 
 
Prøv flere norsk-engelsk oversettere. Vi anbefaler disse:
 
 
 
Kvalitetskontrollert oversettelse: Oversetteren over drives av Google. Vi mener dette er den beste oversetteren tilgjengelig på nettet. Likevel anbefaler vi at du også prøver andre oversettere og sammenligner oversettelsene.

Oversetter anbefalt av Oversettelse.com = norsk-engelsk oversetter anbefalt av Oversettelse.com

 
 
Babylon norsk-engelsk oversetter Oversetter anbefalt av Oversettelse.com Gratis! Som et supplement til oversetteren over anbefaler Oversettelse.com Babylon norsk-engelsk oversetter. Denne tjenesten er brukervennlig og tilbyr gode oversettelser.
Bing norsk-engelsk oversetter Oversetter anbefalt av Oversettelse.com Gratis! Bing Oversetter som utgis av Microsoft har generelt oversettelser av høy kvalitet. Dette gjelder også norsk-engelsk. Så derfor er den verdt et forsøk i kombinasjon med oversetteren du finner over på denne siden.
Paralink norsk-engelsk oversetter Gratis! Paralink norsk-engelsk oversetter tilbyr bra norsk-engelsk oversettelse. Så hvorfor ikke sjekke denne?
InterTran norsk-engelsk oversetter Gratis! God norsk-engelsk oversetter fra InterTran. Denne tjenesten har et litt kjedelig design. Men ikke la deg lure av dette, for oversettelsene er stort sett gode.
 
 
 
 

Enda en side fra MG.no. Utgiver: Martin Granum
Illustrasjoner: Dreamstime, Oversettelser: Google