Oversettelse.com - til startsiden for gode oversettelser
Legg til engelsk-norsk oversetter i favoritter!
Oversettelse.com - gratis oversetter fra Oversettelse.com
 
Engelsk-norsk oversettelse engelsk-norsk oversetter - gratis engelsk-norsk oversettelse
Man antar at engelsk totalt sett er verdens mest brukte språk, selv om marginene mot kinesisk (hvis en regner med alle språkgrupper) er små. Men det som er utvilsomt, er at engelsk er verdens viktigste språk, da det regnes som verdens såkalte lingua franca (fellesspråk, handelsspråk). Mens rundt 400 millioner mennesker har engelsk som førstespråk (morsmål), kan opptil 1 milliarder mennesker bruke engelsk som fremmedspråk.

Engelsk er så utbredt at det sier seg selv at språket ikke er ensartet alle steder i verden. Uttale, grammatikk og ordforåd er for eksempel svært anderledes på det skotske høylandet, i de amerikanske sørstatene og på Jamaica enn i standard-engelsk.

 
 
Engelsk-norsk oversetter (se også norsk-engelsk oversetter og engelsk-norsk ordbok)
 
 
 
 
Prøv flere norsk-engelske oversettere. Vi anbefaler disse:
 
 
 
Kvalitetskontrollert oversettelse: Oversetteren over drives av Google. Vi mener dette er den beste oversetteren tilgjengelig på nettet. Likevel anbefaler vi at du også prøver andre oversettere og sammenligner oversettelsene.

Oversetter anbefalt av Oversettelse.com = engelsk-norsk oversetter anbefalt av Oversettelse.com

 
 
Bing engelsk-norsk oversetter Oversetter anbefalt av Oversettelse.com Gratis! Bing engelsk-norsk oversetter fra Microsoft er et foretrukket supplement til oversetteren du finner over. Denne tjenesten tilbyr gode oversettelser og er enkel å bruke. Husk å velge alternativet "engelsk-norsk" før du oversetter.
Babylon engelsk-norsk oversetter Oversetter anbefalt av Oversettelse.com Gratis! Babylon er en oversettelsestjeneste av høy kvalitet som leverer bra engelsk-norsk oversettelse. Denne tjenesten anbefales brukt i kombinasjon med oversetteren du finner på denne siden.
Paralink engelsk-norsk oversetter Gratis! Engelsk-norsk oversetter som kan være verdt et forsøk. Greie oversettelser og en brukervennlig tjeneste.
InterTran engelsk-norsk oversetter Gratis! InterTran er en grei engelsk-norsk oversetter. Kvaliteten på oversettelsene varierer noe, men her er det gode tendenser.
 
 
 
 

Enda en side fra MG.no. Utgiver: Martin Granum
Illustrasjoner: Dreamstime, Oversettelser: Google